Διακοσμητικές Φέτες Ξύλου

Διακοσμητικές Φέτες από Κορμό Ξύλου, κορμός ξύλου, φυσικός κορμός ξύλου σε κομμάτια,