Ελιά - Φύλλα - Στεφάνια

2)Ελιά - Φύλλα - Στεφάνια