Κορδέλες Θαλασσινές

Κορδέλες Θαλασσινές, Κορδέλες με Θαλασσινά σχέδια, Ναυτικά σχέδια, Καλοκαιρινά σχέδια.