Σχοινί - Κορδόνι Λινάτσας

Σχοινάκια από Λινάτσα, Κορδόνια από Λινάτσα, Σπάγγος